finSo, making finance Social
Samenwerken aan de vernieuwing van financiële oplossingen voor consumenten en klein zakelijk

Mark Kristel over de kansen in de huidige economie

Ik ben iemand die veel verbindingen maakt in de ondernemingsinitiatieven. Hierdoor wordt de effectiviteit vergroot en daarmee resultaten beter haalbaar. Zo kunnen we ook in de huidige economie vernieuwing mogelijk maken. Het is een kwestie van de juiste partijen bij elkaar brengen die dat inbrengen waar ze goed in zijn.

Vanuit deze samenwerking is het vaak niet meer nodig om te gaan investeren in het ontwikkelen of het ontdekken van zaken waar anderen al over beschikken en goed in zijn. Het verbinden van wat er al is, geeft vaak al bijzonder veel nieuwe mogelijkheden. Op het moment dat partijen dat van elkaar inzien, is ook in deze tijd heel veel mogelijk.

Zo ook is het voor finSo mogelijk om met de rijke ervaring en specialistische kennis tesamen met een netwerk van partners op dit gebied, ondernemingen te helpen bij het vormen van ideeën, de strategie, de gerelateerde marketing, het bepalen en realiseren van de oplossingen en indien van toepassing, de sturing op het veranderproces.

Het nieuwe ondernemen

De onderneming finSo is opgericht vanuit een eenmansinitiatief waarbij de positionering in de markt erop is ingestoken een breed aanbod van diensten te leveren, waarbij meerdere partijen aangesloten kunnen zijn die deze diensten leveren en ervaring en kennis delen. Op deze wijze kan finSo een volledig pakket van diensten leveren rondom de ontwikkelingen van vernieuwende financiële dienstverlening en op deze wijze dynamisch meegroeien met de wensen van de opdrachtgevers die de diensten van finSo afnemen.

Hoe werkt dit in de praktijk? Meerdere (zelfstandige) ondernemers werken hiertoe samen. Door actief te netwerken vinden deze ondernemers elkaar en delen de innovatieve ontwikkelingen die ze op de markt tegen komen. Indien men met elkaar de visie deelt over de aanpak en de doelstellingen kan vanuit deze overeenstemming een samenwerking worden afgesproken.

Deze samenwerking kan voor de duur van een specifiek project worden afgesproken, of in een meer structurele vorm, waarbij ondernemers die ervoor kiezen zelfstandig in de markt te opereren, meer body kunnen geven naar de markt en de opdrachtgevers, door vanuit deze samenwerking te acteren.

Vanuit finSo kan hierbij ook de marktbenadering en de positionering geregeld worden, waardoor er in samenwerking met finSo naar opdrachtgevers gezocht kan worden. Hierbij worden de netwerken van de individuele ondernemers gebundeld en in gezamenlijk overleg de strategie wordt afgestemd en doorgevoerd.

Er is dus geen management team binnen één onderneming, maar een gemeenschappelijk bestuur, waarbij het bestuur is samengesteld vanuit de deelnemende ondernemers die vanuit de eigen waarde samenwerken en elkaar daarmee versterken. Deze vorm van gemeenschappelijk ondernemen zien wij bij finSo als "Het Nieuwe Ondernemen".

Samenwerken met finSo

Ben je een zelfstandige ondernemer en je bent geïnteresseerd om in samenwerking met finSo te werken aan strategische vernieuwing, of heb je een onderneming die in partnership met finSo onze opdrachtgevers kan helpen hun doelen te realiseren, neem dan contact op.

Wil je meer weten over het nieuwe ondernemen en de samenwerking met finSo, schrijf je dan in bij een van onze groepen op LinkedIn en discuseer mee over het nieuwe ondernemen of de mogelijkheden voor vernieuwende financiële dienstverlening zoals het nieuwe bankieren.

De missie: Nieuwe ondernemingsinitiatieven mogelijk maken

vanuit het perspectief van het nieuwe ondernemen binnen een netwerkeconomie en kenniseconomie, door het bij elkaar brengen van financiële en zakelijke partijen (bedrijfsleven, MKB, onderwijs, overheid, kenniscentra en overige instellingen) met een efficiënte en effectieve aanpak, waarbij elke deelnemende partij waarde inbrengt en vanuit de samenwerking deze waarden onderling verbindt en daarmee versterkt, waardoor er een gezonde balans ontstaat en elke deelnemer meer kan bereiken.

Waarbij met nieuwe laagdrempelige verdienmodellen markttoegankelijkheid vergroot kan worden om zowel kleine als grote ondernemers deel te kunnen laten nemen aan de sociale innovatie en mee te kunnen werken aan maatschappelijk verantwoorde initiatieven, waarbij de inhoudelijkheid van dergelijke initiatieven wordt vergroot door het inbrengen van kennis en waarde vanuit een gezonde balans in relatie tot alle stakeholders (inclusief de klant).

<Verder lezen over sociale innovatie? download de white paper >

Meer informatie

De kern van de zaak

In een samenwerkingsverband kun je kansen vergroten. Ontzorg je onderneming door de krachten van anderen bij te schakelen.

Highlights

  • Geen zorgen over Marketing en positionering, maar aan de slag gaan met waar je goed in bent
  • Grotere projecten en of grotere opdrachtgevers worden toegankelijker voor relatief "kleine" ondernemingen
  • Door te netwerken en informatie te delen vergroot je de kans op het vinden van opdrachten
  • Risico's delen, uitbreiden van de ondernemingsactiviteiten en niet afhankelijk zijn van financiële verplichtingen naar werknemers
  • Deelnemen in een gezamenlijk bestuur en marktstrategie

Denk mee over onze ideeën

Wordt lid van onze groepen op LinkedIn en verken je mogelijkheden of uit jouw mening.