finSo, making finance Social
Samenwerken aan de vernieuwing van financiële oplossingen voor consumenten en klein zakelijk

Aansturen, meedenken, valideren, consolideren en rapporteren

Vanuit finSo kunnen we sturen op de vorming van nieuwe ideeën en of proactief nieuwe ideeën aandragen. Vanuit de rol van een meewerkend voorman of ondersteunend in het proces om te komen tot de definitie van de benodigde propositie.

finSo begrijpt dat de meerwaarde van het Nieuwe Bankieren gedreven wordt vanuit het verkrijgen en toepassen van inzichten betreffende de consument / cliënt, door het gebruik van business intelligentie bij de dynamische dienstverlening aan de consument, daar en wanneer de consument deze nodig heeft.

Bij de invulling van dergelijke concepten zal het belang van de consument voorop staan en daarmee de naleving van wet en regelgeving geborgd moeten worden. Tevens zal er aandacht moeten zijn voor het onderliggende verdien model zodat er een balans ontstaat in de gedefinieerde oplossing, die zowel voor de consument als uw organisatie aantrekkelijk is.

Bewustwording van de kansen

Vanuit het advies / coaching traject dat finSo levert, kunnen nieuwe initiatieven gevormd worden die uw organisatie verder kunnen laten groeien, door in te spelen op de vernieuwende trends binnen de financiële dienstverlening. Consolideren van inzichten in marktontwikkelingen, consument gedrag, (nieuwe) mogelijkheden voor financiële dienstverlening en te komen tot een realistisch verdien model.

  • De vrijheid hebben om een grensverleggend creatief proces te doorlopen en zo een onderscheidende propositie te bepalen
  • Het bepalen van de meerwaarde voor het positioneren van nieuwe kanalen, technologie en gerelateerde trends
  • De value drivers voor de consument en voor uw organisatie inzichtelijk krijgen en vanuit dit raakvlak de kernpunten van de oplossing bepalen
  • Een fasering van de implementatie bepalen, waarbij stapsgewijs de effectiviteit van de oplossing wordt aangetoond vanuit minimale investeringen
  • Wet en regelgeving hieraan kunnen toetsen via de bij finSo beschikbare kanalen en middelen
  • Een plan van aanpak op te stellen waarin resultaat en risico's inzichtelijk onder controle zijn.

Om inzichtelijk te krijgen wat finSo voor u kan betekenen, klik dan op het bijpassende gekleurde tabblad

De diensten van finSo

De inzet van finSo kan zowel tegen uurtarief als vanuit een fixed prijs pakket worden afgenomen.

  • Bewustwordingspakket:
    3 sessies van een halve dag, incl. presentaties, verslaglegging, terugkoppeling op vragen en het opleveren van een eindrapport. Meerwerk wordt expliciet aangegeven en na goedkeuring tegen een uurtarief verrekend.

Informatie aanvragen

We komen graag bij u langs om de mogelijkheden verder toe te lichten.

Contact opnemen: sales@finso.nl