finSo, making finance Social
Samenwerken aan de vernieuwing van financiële oplossingen voor consumenten en klein zakelijk

Inventariseren, Analyseren, Positioneren, Relativeren en Presenteren

Samen met finSo kan invulling worden geven aan de uitwerking van de ideeën voor vernieuwende initiatieven. Wij kunnen kennis en ervaring inbrengen om u te helpen de benodigde technologie, processen en systemen te identificeren en de specificatie van de benodigde oplossing op te stellen.

finSo brengt de oplossing helder in kaart, waarbij de onderliggende waarden van de te realiseren propositie herkenbaar terug te vinden zijn. Om bij vernieuwende initiatieven de consument centraal te stellen, wordt de specificatie uitgewerkt vanuit een Customer Journey, waarin de essentie van de waardepropositie richting consument en dienstverlener is vastgelegd en van waaruit af te leiden is, waar en wanneer de consument hiervan gebruik zal maken.

Wij streven er naar de oplossing zoveel mogelijk te positioneren in relatie tot de al dan niet bestaande systemen.

Bepalen van de mogelijkheden

Met de Business Consultancy die finSo levert, kunnen (nieuwe) initiatieven gefundeerd worden met een goed onderbouwd plan dat concreet maakt wat er moet gebeuren, waarbij de benodigde functionaliteit, techniek en interfaces in kaart gebracht worden. Het analyseren van mogelijkheden, deze te positioneren en het inbrengen en of evalueren van aangedragen oplossingen, om zo bij te dragen aan het succes van het beoogde initiatief.

  • De specificatie van wat, wanneer en waar uitwerken, door deze requirements vanuit een Customer Journey op te tekenen
  • De haalbaarheid betrouwbaar in kaart te brengen en risico's te beperken
  • Het kunnen doorgronden van de waarden in de beoogde propositie
  • Het snel doorzien van de mogelijkheden van bestaande systemen en processen om hier gebruik van te maken bij de nieuwe oplossing
  • Bij de uitwerking van de oplossing zal de meerwaarde richting consument en uw organisatie geborgd worden en als rode draad door de specificatie heen verweven zijn
  • De benodigde investering duidelijk krijgen en kunnen verantwoorden door deze afzetten tegen het verdienmodel dat als doel gesteld was voor het nieuwe initiatief.

Om inzichtelijk te krijgen wat finSo voor u kan betekenen, klik dan op het bijpassende gekleurde tabblad

De diensten van finSo

De inzet van finSo kan zowel tegen uurtarief als vanuit een fixed prijs pakket afgenomen worden.

  • Specificatiepakket:
    5 workshops van een halve dag, incl. verslaglegging, terugkoppeling op vragen en het opleveren van de specificaties en een conceptuele oplossingsarchitectuur Meerwerk wordt expliciet aangegeven en tegen een uurtarief verrekend.

Informatie aanvragen

We komen graag bij u langs om de mogelijkheden verder toe te lichten. Contact opnemen: sales@finso.nl